Hästen och hållbar utveckling

Kunskapen om hållbarhet är inom hästnäringen generellt ganska låg. Det kan ju te sig ganska märkligt då hästen tar människan nära naturen och jordbruket. Under 2016 initierade Axfoundation ett samarbete mellan Lövsta Stuteri och ett antal andra aktörer inom hästnäringen som syftade till att inspirera fler att börja ta hänsyn till hållbarhetsaspekten.

Under våren 2016 lanserades rapporten Hästen och Hållbar utveckling som med hästen som utgångspunkt kartlägger de största påverkansområdena. I rapporten får läsaren också vägledning och tips om vad man praktiskt kan går tillväga för att bidra till en positiv påverkan på utvecklingen. I samband med lanseringen har gruppen bakom rapporten hållit seminarium och deltagit i ett antal events. Det var en perfekt timing då många aktörer inom näringen insett att det var dags att börja agera. Läs mer här.

 

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar