Kemikaliedagen – seminarium och workshop

Internt seminarium för bolagen inom Axel Johnson-gruppen.

På femtio år har kemikalieproduktionen ökat från mindre än 10 miljoner ton per år till över 400 miljoner ton per år. Det finns idag fler än 140 000 registrerade kemikalier. Många av dem är inte testade och ingen kan därför garantera att de är ofarliga. Ännu mindre är känt om hur de agerar när de kommer i kontakt med varandra. Hur hanterar vi detta?

Föreläsare: Åke Bergman: professor i miljökemi Stockholms Universitet, Christina Rudén: professor i toxikologisk riskbedömning KTH, Olof Holmer, ekotoxikolog och VD på Kemisk-Tekniska Leverantörsförbundet, Linus Sandegren: forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi Uppsala Universitet, Ann-Sofie Andersson: VD Chemsec.

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar