Klimatpåverkan från transporter

Som en av Nordens ledande aktörer inom handel och tjänster har Axel Johnson-koncernens verksamheter en mycket omfattande logistikverksamhet. Miljöpåverkan från egna transporter och de transporter bolagen köper in är därmed betydande och ett viktigt område att arbeta med, ur såväl miljö som kostnadsbesparings synpunkt. Men att mäta utsläpp från transporter är inte helt enkelt och flertalet av koncernens verksamheter har lagt mycket tid på att utveckla modeller och metoder för att hitta en lösning för detta.

Lösningen

I samråd med koncernens logistikchefer beslutade Axfoundation och Axel Johnson att anlita en av Sveriges absolut bästa experter på området, Magnus Svahn från Conlogic, för att utveckla en gemensam modell som möjliggör för bolagen att mäta sin klimatpåverkan från transporter.

Resultat

Projektet resulterade i en enkel och tydlig excelmodell där bolagen genom att mata in ett antal grunddata – som t ex körda mil, bränsle, transportslag –  får fram sin klimatpåverkan från transporter. Modellen används idag av majoriteten av Axel Johnson- koncernens bolag.

Axfoundation har också gett stöd till de bolag som behövt skräddarsy transportmodellen för att passa just deras verksamheter. Klimatpåverkan från transporter är en av de nyckeltal som många av koncernens verksamheter rapporterar in kvartalsvis till Axel Johnson AB.

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar