Människans Natur 2011

Om vad som gör människan till människa

Seminariedag på Apelrydsskolan, Torekov: ”För andra året i rad bjuder Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling in till ett sommarsamtal på temat Människans Natur. I år ligger fokus på människan som människan som förvaltare – av de gemensamma naturresurserna och av sina egna inre resurser. Och det ena är beroende av det andra. Hur vi vårdar och utvecklar vår inre natur spelar stor roll för hur vi kan ta hand om de natur- och samhällsresurser som vi delar med allt levande på planeten. Välkommen till Människans Natur och ett samtal om vad som gör människan till människa!

Talare: Josep Call: Senior scientist and Director of Wolfgang Köhler Primate Research Center at the Max Planck Institute, Malinda Carpenter: Senior scientist and Head of the Minerva Foundation Research Group on Social Origins of Cultural Cognition in Infancy at the Max Planck Institute, Peter Gärdenfors: Professor i kognitionsvetenskap vid Lunds Universitet, Agneta Pleijel: Journalist, författare, dramatiker, Maciej Zaremba: Journalist DN, Lasse Dencik: Professor i socialpsykologi vid Roskilde Universitet, Bill Hansson: Professor vid Max Planck Institute of Chemical Ecology, Terje Tvedt: Historiker och professor i statsvetenskap och geografi vid Bergens Universitet, Johan Kuylenstierna: Centerchef på Stockholm Environment Institute, Petra Wadström: Uppfinnare och VD på Solvatten, Tore Ellingsen: Professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, Anna Dreber-Almenberg: Assistant professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm

 

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar