Material Gap 2010

Ett seminarium om hur man som producent eller designer kan jobba på ett hållbart sätt med nya material. Nya viktiga material forskas fram som sällan eller aldrig når produktion. Hur kan vi överbrygga denna klyfta?

Föreläsare: Guilio Cappellini, Cappellini; Martin Willers, Sveriges Designer; Anna Maria Orru, arkitekt; Mikael Lindström, forskare Innventia/Konstfack; Erik Bresky, rektor på textilhögskolan i Borås; Sam Peters, No Picnic; Björn Florman, Materialbiblioteket

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar