Materialåtervinning av polyester

Plast har kommit att bli en av vår tids största miljöutmaningar. Den ekonomiska utvecklingen driver på en ökad efterfrågan av det mycket funktionella och billiga materialet men tyvärr är de flesta produktions- och konsumtionsmönster av plast linjära. En väldigt liten andel av plast materialåtervinns efter en användning. Cirkulära affärsmodeller och nya vägar för ökad materialåtervinning spelar en allt viktigare roll i att  möta framtida behov och samtidigt adressera de växande problemet med plastavfall.

Inom programmet Cirkulär ekonomi driver Axfoundation ett pilotprojekt tillsammans med Axel Johnson International och Filippa K för att bidra till lösningar på utmaningen med plast. Målet är att hitta en cirkulär affärsmodell och lösning där en betydande avfallsström av uttjänta polyesterspännband och roundslings i Axel Johnson Internationals verksamheten kan materialåtervinnas till en resurs hos Filippa K. Materialet i spännbanden som består av 100 procent polyester bränns idag. Det är synd, då det istället skulle kunna utgöra ett utmärkt material, i exempelvis modeindustrin. Tillsammans med Filippa K:s leverantör av polyester har vi tagit fram ett ”proof of concept” och mekaniskt återvunnit spänbanden till PET-pellets. Detta material har sedan ingått som råvara för att testa att ta fram textiler inom Filippa K:s Front Runner-linje.

Nästa steg i projektet är att hitta en modell för att skala upp de första framgångsrika testerna och knyta till oss ett större konsortium av företag som är intresserade av den återvunna polyestern. På så vis kan vi skapa en mindre marknad för Axel Johnson Internationals uttjänta spännband. En utmaning idag med återvunnen polyester är att den många gånger prismässigt inte står sig i konkurrensen mot den jungfruliga motsvarigheten. Målet är därför att skapa en efterfrågan på polyestern från spännbanden som motiverar att ersätta ett befintligt behov av jungfrulig polyester. Exempelvis utvärderar vi möjligheten att samarbeta med en knapp- eller trådleverantör som kan erbjuda produkter till flera företag inom modebranschen, bestående av den återvunna polyestern. De första testerna genomfördes under 2018. Under 2019 kommer Axfoundation fokusera på att skala upp och hitta en affärsmodell som bär sig själv.

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar