Matmissionen – Nordens första sociala supermarket

Matmissionen är Nordens första sociala supermarket och öppnade i Rågsved söder om Stockholm i december 2015. På grund av brandskador fick butiken stänga tre månader senare. Tack vare att Willys bistod med lokaler kunde Matmissionen nyöppna under hösten 2016, denna gång i Veddesta i Järfälla kommun norr om Stockholm. Matmissionen har Axfood som medgrundare men ägs och drivs av Stockholms Stadsmission. Axfoundation har stöttat projektet från starten.

Butiken har inte ett fullt sortiment utan kommer att säljer donerat livsmedelsöverskott från andra butiker. Varorna i Matmissionen är nära bäst-före-datum, eller är av andra orsaker inte möjliga att sälja i vanliga butiker. Det kan bero på mindre skador i yttre förpackningar eller stora överlager hos leverantörer. Därigenom bidrar Matmissionen också till minskat matsvinn.

Matmissionen skapar möjligheter till arbetsträning för personer som behöver närma sig arbetsmarknaden. Verksamheten möjliggör också för personer som lever i ekonomisk utsatthet att uppnå stärkt egenmakt genom att butikens låga priser skapar ekonomiskt utrymme och minskad ekonomisk stress.

–  Alla är välkomna att handla hos Matmissionen, även om vi främst vänder oss till våra medlemmar som lever i en utsatt ekonomisk situation, säger Johan Rindevall, verksamhetsledare Matmissionen, Stockholms Stadsmission.

Medlemskap på Matmissionen ger rabatt upp till en 1/3-del eller mindre av ordinarie pris. Medlemskap får den som har försörjningsstöd, garantipension, dagersättning från Migrationsverket eller annan typ av stöd för ekonomiskt utsatta. Även den som lever på sjukpenning, sjukersättning, A-kassa, pension eller lön som understiger en viss nivå kan bli medlem.

Butikens sortiment styrs efter aktuellt livsmedelsöverskott hos leverantörer som Matmissionen knyter till sig. Livsmedelsproducenter och leverantörer som är intresserade av att donera livsmedel till butiken är välkomna att kontakta livsmedelsdonationer@stadsmissionen.se

Matmissionen Veddesta har firat ett år

Den 27 september firade Matmissionen Veddesta ett år, vilket uppmärksammades genom aktiviteter, tävlingar och tårta. Förutom Matmissionen finns också ett centrallager i lokalerna tillsammans med grossistverksamheten som dagligen levererar överskottslivsmedel till sociala verksamheter i Stockholm.

 En spinoff på Matmissionen är den nyöppnade lunchrestaurangen MatRätt, som ligger intill Matmissionen. I restaurangen serveras luncher, fika och matlådor för avhämtning som baseras på överskottslivsmedel. Liksom i Matcentralens övriga verksamheter ger MatRätt människor möjlighet att närma sig arbetsmarknaden via arbetsträning. Öppettiderna är 11-15 – gå gärna dit och testa!

MatRätt i Veddesta

Den 13 oktober öppnade MatRätt i Veddesta köpcentrum. En lunchrestaurang och café som ägs och drivs av Stockholms Stadsmission med syftet att minska livsmedelssvinn och ge människor möjlighet att närma sig arbetsmarknaden via arbetsträning. Här finns fika och goda luncher såsom paj, gryta och soppa. Basen för maträtterna är överskottslivsmedel donerat från livsmedelsbranschen.

Matcentralen del av nytt Vinnova-projekt

Stockholms Stadsmission kommer tillsammans med Linköpings Universitet och Bring Frigo att driva ett nytt projekt med syftet att utveckla en affärsmodell för ett nationellt logistiksystem för överskottslivsmedel. Inom projektet, som sträcker sig från oktober 2017 till augusti 2018, ska Matcentralen tillsammans med aktörer inom livsmedels- och logistikbranschen utveckla en modell för en resurseffektiv informations- och distributionslösning för funktionellt livsmedelssvinn till sociala organisationer. Projektet har fått stöd av Vinnova inom utlysningen för cirkulär ekonomi.

Axfoundation finansierar en studie som undersöker vilken miljömässig och social påverkan Matmissionen har. Syftet är att få ett underlag till framtida expansion. Målet är att Matmissionen ska öppna på flera platser i Sverige.

Med i projektet finns också ett tiotal medfinansiärer från livsmedelsproduktionsledet, som också skänker varor som ska säljas. Dessa är Arvid Nordquist HAB, Coca-Cola i Sverige, HK Scan Sweden AB, Lantmännen, Nestlé Sverige AB, O. Kavli, Orkla Foods Sverige, Rydbergs, Santa Maria AB och SCA. Projektet är delfinansierat av Vinnova och övriga medfinansiärer är Axel Johnson AB, Axfoundation och Bring.

För mer information, kontakta viveka.risberg@axfoundation.se

 

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar