Nordiskt initiativ för bättre villkor i Thailand

I ett gemensamt försök att förbättra villkoren för migrantarbetare i den thailändska matindustrin har tio nordiska företag gått samman i ett nordiskt initiativ. Axfoundation är en av de drivande parterna och sitter i den styrande kommittén tillsammans med Sveriges största livsmedelsaktörer, och konkurrenter, Axfood, Coop och ICA. Det nordiska initiativet syftar till att höja kunskapsnivån på leverantörsfabriker i Thailand så att trafficking, diskriminering och andra missförhållanden kan förebyggas och upphöra. Utbildningsinsatserna riktar sig både till migrantarbetare, lokalanställda och management på fabrikerna. Den nordiska gruppen har gett QuizRR i uppdrag att utveckla sitt digitala träningsverktyg för den thailändska marknaden, med särskild inriktning på etisk rekrytering. De tio nordiska företagen och Vinnova finansierar projektet, som förväntas pilotas på ett antal fabriker under sommaren 2018.

I ett första steg täcker träningen ämnen såsom Recruitment & Hiring, Workplace policies, Management practices och Workplace dialogue. I ett andra steg är planen att vidga ämnesscopet och sprida träningen även till rekryterare, hemländer och underleverantörer.

Förutom Axfoundation ingår Axfood, Martin & Servera, ICA, Coop, Menigo, danska CPFoods, finska SOK samt norska Unil och Norvida i det nordiska initiativet.

Bakgrunden är att fler än 3 miljoner män och kvinnor som kommer från Myanmar, Kambodja och Laos. De flesta av dem är från Myanmar (Burma), ett land som efter lång tid som militärdiktatur har en utbredd fattigdom och erbjuder få jobb. Thailand i sin tur har ett stort behov av arbetskraft. Matindustrin är en viktig sektor och Thailand en stor exportör av fisk, kyckling, färdigmat, konserver och torkad frukt till Europa, bland annat till Axfood och Martin & Servera.

På grund av korruption och svaga regelsystem är migrantarbetare särskilt utsatta för risk för trafficking och diskriminering. Internationella rapporter och reportage har kritiserat den thailändska fiske- och skaldjursindustrin vilket även lett till starka påtryckningar från EU och köpande företag. Även fruktkonservs- och kycklingindustrin har genererat rapporter om missförhållanden. Den thailändska regeringen har tvingats vidtagit vissa åtgärder för förbättringar för migrantarbetarna, men det mycket svårt för anställda att rapportera missförhållanden.  Förtal är ett brottmål och yttrandefriheten ytterligare inskränks via en datorbrottslag som gör aktiviteter på sociala medier åtalbara.

På försommaren 2016 besökte Axfoundation och Axfood tillsammans med leverantörer ett antal fabriker och migrantarbetarorganisationen Migrant Workers Rights Network, MWRN, i centrala Thailand och i Rangoon i Myanmar. Syftet var att  få en tydligare bild av problemen i  leverantörsleden, och kartlägga de nationella regelsystem och lagar som gäller – det finns ett flertal som överlappar varandra. Axfoundation och QuizRR har även träffat International Organization for Migration, IOM, svenska och finska ambassaden, Issara och Thai Food Processing Association på ett besök i Thailand i februari 2018.

”Employers Pays Principle”, som går ut på att arbetsgivaren ska stå för alla rekryteringskostnader, är ett av flera initiativ som på både kort och lång sikt kan förändra situationen för migrantarbetare i Thailand. Andra processer som kan leda till förbättringar är hållbara inköpsprocesser, aktiv dialog med leverantörer, effektiva och transparenta audits och träning på fabriksnivå.

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar