Miljöverkstan vid Nya Flatenbadet

Miljöverkstan har som syfte att barn och ungdomar ska få utforska hållbarhetsfrågor utifrån sina egna erfarenheter, tankar och visioner. Verksamheten har ett nära samarbete med forskare från Albaeco och Stockhom Resilience Centre. Tillsammans med experter, forskare, konstnärer, musiker, biologer och pedagoger utforskar barnen hållbarhet, ur alla dess perspektiv. Allt sker på plats i Miljöverkstans byggnader i naturreservatet Flaten i Stockholmsförorten Skarpnäck. Axfoundation valde under våren 2014 att stötta Miljöverkstan och pengarna går framförallt till att skapa den fysiska platsen samt till att köpa in kläder för utomhusvistelse så att alla har möjlighet att delta.

Mål

Det övergripande målet med verksamheten är att stärka de deltagande barnen och ungdomarna i deras självbild, sociala relationer och relation till naturen. Under 2014 arbetade Miljöverkstan med ca 150 barn och ungdomar i åldrarna 4 – 25 år och fram till 2017 kommer över 500 barn ha varit involverade i verksamheten.

Barnen

Många av barnen och ungdomarna kommer från söderförort och flertalet från relativt svåra socioekonomiska förhållanden. Miljöverkstan samarbetar med såväl skolor som förskolor i närområdet samt med SHIS – Stockholms Stads Bostadssociala Resurs.

 

P1070345

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar