Matsvinn i butik – från insikt till handling?

Öppet seminarium om matsvinn. SLU:s forskningsprojekt ”Minskat matsvinn från livsmedelsbutiker” presenterar slutresultat från sin forskning på Willys-butiker.

En tredjedel av den mat som idag produceras slängs, men har då redan gett upphov till stor negativ miljöpåverkan. För att uppnå en hållbar utveckling krävs det att vi hushåller med den mat som produceras och reducerar det svinn som uppkommer i hela livsmedelskedjan. På seminariet ”Matsvinn i butik – från insikt till handling?” diskuteras svinnet i livsmedelsbutiker; hur det uppstår och hur det kan motverkas. Hur mycket svinn uppkommer egentligen i en butik? Blir det mer svinn vid kampanjer? Vilka livsmedel är det som slängs och varför? Hur stor miljöpåverkan har svinnet? Och framför allt: Vad kan vi göra åt det?

Forskningsprojektet genomfört av SLU i samarbete med Formas, Handelns Utvecklingsråd ochWillys.

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar