Nudging för klimatsmarta val

Axfoundation stödjer mat.se att ”nudga” sina kunder mot klimatsmarta val. 25 procent av klimatpåverkan kommer från livsmedel. Studier visar att konsumenter kan halvera sin klimatpåverkan från livsmedel genom att de har kunskap om vilken klimatpåverkan olika livsmedel har. Detta vill mat.se ta fasta på genom att bli den första matbutiken online att förse sina kunder med ett klimatkvitto. Syftet är att underlätta för konsumenten att göra mer klimatanpassade livsmedelsval, dvs. att genom nudging förflytta konsumentbeteende på klimatområdet. Kunden ska också kunna följa förändringar av inköpens klimatpåverkan över tid och få information om vad som skapar stor respektive liten klimatpåverkan.

För att möjliggöra tjänsten behöver mat.se stöd i att utveckla och kvalitetssäkra klimatdata för sitt livsmedelssortiment. Därför har ett samarbete med Axfoundation och RISE etablerats. RISE Research Institutes of Sweden är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som bland annat bedriver forskning och innovation i hela livsmedelskedjan, från primär jordbruksproduktion över förädlingsindustri och dagligvaruhandel ända till konsumentledet.

Det långsiktiga målet med projektet för Axfoundation är att resultatet och lärdomarna från de utvecklade tjänsterna på mat.se ska kunna spridas till andra bolag inom Axel Johnson gruppen som undersöker möjligheter att påverka konsumentbeteenden i en hållbar riktning inom klimatområdet eller andra för bolagen utpekade områden. Projektet genomförs i samarbete med Antonias förnyelsefond.

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar