QuizRR ökar kunskapen bland anställda

Många företag med leverantörer i Asien brottas med sitt ansvar att respektera mänskliga rättigheter i hela ledet. Det är inte givet hur man gör det i länder som inte tillåter facklig organisering och som sätter minimilöner under levnadslönenivåer. Genom sina uppförandekoder har köpande företag försökt fylla i luckor och ställa krav på leverantörer, men forskning visar att kod och kontroll inte räcker. Låga löner, övertid och trakasserier är fortfarande vanligt förekommande i produktionsfabrikerna.

Nyckeln till framgångsrikt leverantörsarbete tror vi är att involvera dem det handlar om: de anställda. Det svenska ed tech-företaget QuizRR har riktat in sig på att höja kunskapen bland anställda på fabriker i Asien. QuizRR är utvecklat av specialister med lång erfarenhet av leverantörsarbete i Kina och Bangladesh och bygger på inspelade kortfilmer som gestaltar olika scenarier. Efter varje film följer ett antal frågor, en quiz, som användaren får svara på individuellt eller i grupp. Resultatet samlas i en databank och visas som statistik tillgänglig för leverantören och det köpande företaget. I de flesta fall delar köparen och leverantören på kostnaden men det varierar från fall till fall.

Quizrr finns i flera versioner, en basvariant om rättigheter och skyldigheter, en om lönesättning och en version om dialog mellan parter på arbetsplatsen.

2015 började Axfoundation uppmuntra bolagen i Axel Johnson Gruppen att använda QuizRR på sina leverantörsfabriker genom att erbjuda startlicenser. Sedan dess har Åhléns, Kicks, Axfood, Filippa K och Martin & Servera infört QuizRR på sammanlagt 26 fabriker (per maj 2019). Totalt har drygt 9 000 användare i Axel Johnsonbolagens leverantörsfabriker tränats genom QuizRR.

Oberoende utvärdering av effekterna

QuizRR har en dashboard som tydligt visar hur många anställda och i ledningsposition som utfört träningen. Men vad ger den för konkret resultat? För att ta reda på det gav Axfoundation på våren 2018 i uppdrag åt Raoul Wallenberg Institute att göra en oberoende utvärdering på sex av fabrikerna. Utvärderingen baseras på ett stort antal intervjuer med anställda och andra intressenter. Rapporten publicerades i november 2018 och kunde belägga större kunskap bland anställda om mammaledighet, arbetskontrakt, socialförsäkringar och personlig skyddsutrustning. QuizRR:s utbildningsmetoder uppskattades mycket av de intervjuade anställda. Exempel på de positiva effekter av QuizRR som noterades var större kunskap om mammaledighet, arbetskontrakt, socialförsäkringar och personlig skyddsutrustning (PPE). Intervjuerna som studien bygger på visar dock att det är tveksamt om QuizRR-utbildningen genererat eller bidragit till resultat inom de mer komplexa människorättsfrågorna, utöver ren efterlevnad med kinesiska lagar och regelverk.

Nedan är några exempel på positiva indikationer, hämtade ur RWI:s rapport:

1) Instances of smoking in a factory reduced sharply;
2) Workers in one factory became more cooperative in fire drills;
3) Some workers asked the factory to help them join the social insurance system;
4) Some workers dealing with chemicals and formerly resisting PPEs started to wear them voluntarily;
5) A manager managed to change factory rules with regard to fire safety (in line with QuizRR contents);
6) Some workers now understood that they’ve been doing overtime which they thought was part of
regular working hours, and now some of them said they told their managers directly that “we do not like to do OT often!”;
7) One worker said, “if I am pregnant, I will tell my manager and ask for paid leave”;
8) Some workers now keep well their labor contracts (which they formerly believed were “useless”);
9) Some workers proactively report safety risks and clear up passage ways;
10) Some managers stopped shouting at workers and became more patient and better listeners;
11) Some workers did not understand why they could not bring their relatives under the age of 16 to work at the factory and kept introducing them to managers, and after QuizRR training, they stopped asking to do it;
12) Whereas before, workers left the factory without noticing the management; after QuizRR training, they started to file resignation applications in advance and followed relevant procedures;
13) Some workers realised that the fire drill did not cover all the employees of the factory;
14) A worker realised that worker representatives should be selected by vote, not by appointment from the management;
15) Whereas before in one factory, managers only provided physical examination to workers at hazardous positions; after using QuizRR, they changed such practices and now provide physical
examination to all workers annually.

Läs hela rapporten här. 

Läs sammanfattningen här.

www.quizrr.se

 

 

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar