QuizRR ökar kunskapen bland anställda

Många företag med leverantörer i Asien brottas med sitt ansvar att respektera mänskliga rättigheter i hela ledet. Det är inte givet hur man gör det i länder som inte tillåter facklig organisering och som sätter minimilöner under levnadslönenivåer. Genom sina uppförandekoder har köpande företag försökt fylla i luckor och ställa krav på leverantörer, men forskning visar att kod och kontroll inte räcker. Låga löner, övertid och trakasserier är fortfarande vanligt förekommande i produktionsfabrikerna.

Nyckeln till framgångsrikt leverantörsarbete tror vi är att involvera dem det handlar om: de anställda. Det svenska ed tech-företaget QuizRR har riktat in sig på att höja kunskapen bland anställda på fabriker i Asien. QuizRR är utvecklat av specialister med lång erfarenhet av leverantörsarbete i Kina och Bangladesh och bygger på inspelade kortfilmer som gestaltar olika scenarier. Efter varje film följer ett antal frågor, en quiz, som användaren får svara på individuellt eller i grupp. Resultatet samlas i en databank och visas som statistik tillgänglig för leverantören och det köpande företaget. I de flesta fall delar köparen och leverantören på kostnaden men det varierar från fall till fall.

Quizrr finns i flera versioner, en basvariant om rättigheter och skyldigheter, en om lönesättning och en version om dialog mellan parter på arbetsplatsen. Dessa processer är viktiga i en tid då förenings- och yttrandefriheten är hotad i många länder, inte minst i Asien.

Axfoundation har uppmuntrat bolagen i Axel Johnson Gruppen att använda QuizRR på sina leverantörsfabriker genom att erbjuda 25 startlicenser. Åhléns, Kicks, Axfood, Filippa K, AxInter och Martin & Servera använder nu QuizRR i Kina.

Axfoundation mäter resultaten av QuizRR kontinuerligt. Per mars 2018 har QuizRR totalt drygt 40 000 individuella användare på 140 fabriker. Av dem är 24 fabriker leverantörer till Axel Johnson-företag, där 6 200 användare har utbildats.

Effekterna av utbildningen kommer att utvärderas av en oberoende part under våren 2018, på uppdrag av Axfoundation.

www.quizrr.se

 

 

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar