Blockkedjan i livsmedelsledet

Axfoundation driver ett samverkansprojekt inom livsmedelsbranschen vars syfte är att gemensamt lära om och utvärdera blockkedjans möjligheter till ökad transparens och spårbarhet i livsmedelskedjan. Tillsammans med IBM har vi genomfört tre designstudier på verkliga case för att utvärdera var blockkedjeteknik kan skapa värde och för att få konkret kunskap om hur blockkedjan kan tillämpas i livsmedelskedjan. Projektet har varit uppbyggt kring tre heldagsworkshops där vi med ledning av IBM  har genomfört designstudier i tre case: spårbarhet av MSC-certifierad fisk, garanti för arbetsvillkor i jordbruksodlingar i Marocko och transparens av svenska mervärde i svensk grisuppfödning.

Slutsatserna och rekommendationerna från studierna sammanfattas i rapporten ”Designing blockchain use cases to deliver greater sustainability in the food chain”. Läs rapporten här.

Vi har lärt oss att blockkedjan har potential för miljömässig och social uppföljning och kontroll i leverantörsled. Samtidigt är tekniken omogen, leverantörsleden många gånger komplexa och frågor kring uppskalning fortfarande olösta, vilket komplicerar analysen. Störst potential tycks blockkedjan ha i leverantörsled där det saknas transparens och där tilliten mellan aktörer är lågt. Blockkedjan har också potential att demokratisera leverantörsled genom att dela säker information, och därmed makt, bland aktörerna. Utifrån resultaten av designstudierna hoppas Axfoundation gå vidare med en pilotstudie i det fall där potentialen för transformativ och hållbar förändring är som störst.

Axfoundation började undersöka blockkedjans potential för spårbarhet och transparens av livsmedel redan 2017, då en förstudie genomfördes med Kairos Future tillsammans med Martin & Servera, SKL Kommentus, Hållbar Upphandling (Sveriges Landsting och Regioner). Läs förstudien här.

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta gärna hanna.skoog@axfoundation.se

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar