Seminarium om mångfald med Maytree Foundation

Kanadensiska Maytree Foundation fick 2011 och 2012 FN:s Intercultural Innovation Award för sitt arbete med att öka mångfald i arbetslivet. Kanada är ett föregångsland sett ur integrationssynpunkt och har insett behovet och affärsnyttan av att ta tillvara på invandrad kompetens.

Tillsammans med Internationella Företagarföreningen i Sverige (IFS) bjöd Axfoundation in Maytree Foundations karismatiska verksamhetsledare Ratna Omidvar samt Catherine Winter för att under en heldag berätta om Maytrees sätt att arbeta och sondera intresset för en svensk version av deras prisbelönade program DiverseCity OnBoard.

Läs mer om organisationen på hemsidan. 

 

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar