Ska vi kasta in handduken – eller byta ut den?

Öppet seminarium i samarbete med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Produktion och export av textiler är mycket viktiga i många länders ekonomi. Samtidigt ifrågasätts såväl de sociala som de miljömässiga villkoren för produktionen alltmer. Seminariet belyser produktion och konsumtion ur olika perspektiv och diskuterar hur vi kan komma vidare. Går det att förena anspråk på en bättre miljö, rimliga arbets- och livsvillkor och en fortsatt hög konsumtion?

Föreläsare: Stefan Posner, miljökemist, seniorforskare från Swerea-IVF (Svenska Materialforskningsinstitutet inom polymer och textil); Lena Tham, WWF; Christina Engfeldt, nordenansvarig FAO, Renée Andersson, Etik- och miljöansvarig Indiska, Guido Verijke, Deputy Business Area Manager Textile IKEA; Anders Moberg, SIS Miljömärkning

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar