Vattenresan- en guide till vattensmarta värdekedjor

År 2014 gick Axfood och Axfoundation med i klustergruppen för vatten och livsmedel på policyinstitutet SIWI (Stockholm International Water Institute). Syftet är att tillsammans med andra mat- och dryckesföretag möta globala vattenutmaningar, som tillgångsfrågan och försämrad vattenkvalitet, till följd av klimatförändringar, ökande industriell aktivitet och befolkningstryck.

Målet med samarbetet är att livsmedelsbranschen lättare ska kunna kartlägga de bästa verktygen för att hantera vatten i odling och förädling i de länder som står inför ökande vattenutmaningar.

Efter nära ett års kartläggningsarbete har verktygen identifierats och kategoriserat enligt fyra områden: riskbedömningsverktyg, certifieringar, riktlinjer och rapporteringsverktyg.

Guiden lanserades i april 2016. Tanken är att företag stegvis kan utveckla sitt vattenarbete genom riskbedömning, riskhantering genom åtgärder inom företaget eller samverkan med leverantörer och/eller kunder (beroende på var riskerna uppstår), rapportering och kommunikation. Verktygen och kartläggningen finns samlade på hemsidan Vattenresan – en guide till smarta värdekedjor. 

Inom ramen för projektet kommer det under 2016/2017 att genomföras piloter med två olika standarder/certifieringar (SAI Farm Sustainability Assessment 2.0 och Global Gap IV). Axfood kommer att göra en pilot med avokado i Sydafrika. Projektet hoppas på delfinansiering från Sida, men även deltagande bolag och Axfoundation kommer att bidra.  Axfoundation planerar även att genomföra en övergripande vattenriskanalys på några kritiska produkter/områden tillsammans med Axfood och Martin & Servera under 2016/2017.

I klustergruppen ingår förutom Axfood och Axfoundation; Coca-Cola Enterprises Sverige, Hermansson & C, ICA, Nestlé, Lantmännen, Livsmedelsföretagen, Santa Maria och Systembolaget.

För mer information, kontakta carolina.sachs@axfoundation.se

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar