We _change_lärare

We_change är ett projekt skapat av Ungdomar.se. Det är en unik plattform där skolor, myndigheter, kommuner, näringsliv och andra samhällsaktörer kan möta Sveriges unga för att tillsammans engagera sig för en hållbar utveckling. We_change vill göra begreppet hållbar utveckling och vad det innebär (på en global, nationell och lokal nivå samt för individen) relevant och intressant för unga . Unga ska känna att de har betydelse för samhället och att de kan påverka framtiden. Dessa frågor engagerar unga enormt och projektet vill bidra till att ge unga kraft och verktyg att kämpa för en bättre värld och en möjlighet att omsätta den kunskapen de fått i skolan praktiskt.
Våren 2016 beger sig Ungdomar.se och hela we_change-gänget, för femte året i rad, ut på en turné med besök i sju städer. De stannar två dagar i varje stad och i samarbete med respektive kommun erbjuder vi moment för både elever och lärare.

Lärarsatsning

För att skapa större möjligheter för unga att ta till sig kunskap om hållbar utveckling är det viktigt att lärarna är med på tåget. Syftet med lärarsatsningen We_change_lärare är att stötta lärare med inspiration och verktyg för att bättre kunna integrera hållbar utveckling i undervisningen och på vis förstärka svenska gymnasieelevers förutsättningar att lära sig om hållbar utveckling. Axfoundation och ungdomar.se startade gemensamt upp lärarsatsningen kopplad till we-change-turnén under 2013.

Läs mer om projektet och följ den senaste utvecklingen på We_Change Lärare

Dela denna artikel

Aktuellt på Axfoundation

Alla artiklar